Skip to content Skip to footer

Zbiorniki dwupłaszczowe zapewniają nie tylko bezpieczeństwo

Odpowiednie przechowywanie paliwa jest zawsze bardzo ważne i to nie tylko dlatego, że tak nakazują przepisy. Podpowiadamy, jakie zbiorniki są najlepsze do tego celu. Powiemy też, dlaczego zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa są tak wyjątkowe.

Dlaczego trzeba prawidłowo przechowywać paliwo

Właściwe składowanie paliwa, a szczególnie oleju napędowego, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa. To także zachowanie właściwej jakości paliwa oraz niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska.Kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, ponieważ paliwo jako substancja bardzo łatwopalna może spowodować ogromne straty. Dlatego przepisy prawne dokładnie precyzują, jak należy je przechowywać. W wielu przypadkach wymagany jest zbiornik dwupłaszczowy na paliwo.Właściwe przechowywanie wpływa też na jakość paliwa, a to ma duży wpływ na prawidłową pracę urządzeń, w których się je używa. Niewłaściwe zbiorniki mogą sprzyjać zanieczyszczeniu wodą lub produktami ich korozji.Skorodowane zbiorniki spowodują wyciek paliwa i zanieczyszczenie gruntu, a najczęściej i wód gruntowych.

Tym niekorzystnym skutkom zapobiegają zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa.

Czy się wyróżniają zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe

Nowoczesnym i bardzo praktycznym rozwiązaniem, aby dobrze i bezpiecznie przechowywać paliwo, są zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe. Produkowane są w różnych wielkościach, tak że bez problemu można dobrać odpowiedni do potrzeb.Zbiornik dwupłaszczowy na paliwo ma specjalną budowę. Składa się z dwóch zbiorników – wewnętrznego (właściwego) i zewnętrznego. Między tymi dwoma płaszczami umieszczono niezbędne rurociągi, pompy czy zawory. W zbiorniku właściwym znajduje się paliwo. Zewnętrzny płaszcz i przestrzeń między nim a zbiornikiem właściwym chronią przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Skutecznie ograniczają też wpływ temperatur zewnętrznym (mrozy i upały) na paliwo, dzięki czemu lepiej zachowuje ono swoje parametry.Gdzie powinno się wykorzystywać zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe? Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przechowywanie paliwa, szczególnie większych ilości. Zbiornik dwupłaszczowy na paliwo na pewno przyda się w przedsiębiorstwie budowlanym czy spedycyjnym. Ze zbiorników dwupłaszczowych powinni korzystać także rolnicy. Jest to także idealny sposób na przechowywanie oleju opałowego w przypadku kotłowni olejowych.