Skip to content Skip to footer

Upadłość konsumencka osób fizycznych a plan spłaty

Każda upadłość konsumencka osób fizycznych, wymaga przedstawienia przez syndyka masy upadłościowej tak zwanego planu spłaty. Formalność ta jest zawierana przed sądem i musi być zaaprobowana przez ten organ. Co więcej, plan ten może być definiowany tylko w przypadku najbliższych 36 miesięcy.

Winny, czy niewinny – oto jest pytanie!

Upadłość konsumencka warszawa jest możliwa, ale tylko gdy konsument jest niewinny zaistniałego zadłużenia.

Prawdę mówiąc, jest to dość mało precyzyjne określenie. Rolą sądu jest określenie, czy konsument faktycznie jest nabył długi w sposób niezawiniony, czy też wykazał się lekkomyślnością. Jak łatwo się domyślić, upadłość konsumencka warszawa może mieć miejsce tylko w pierwszym przypadku, o czym rzecz jasna decyduje sąd. W planie spłaty zdefiniowane są wszystkie okoliczności, jakie towarzyszyły dłużnikowi w kontekście nabycia długu. Dzięki temu sąd ma pełny wgląd w akta danej sprawy.

Dłużnicy, wierzyciele i majątek

Plan spłaty dokładnie określa wszystkie strony, które są zainteresowane przebiegiem danej sprawy.

W planie spłaty syndyk nakreśla informacje o wybranych dłużnikach, ale też wskazuje, jakie zobowiązania dłużnik ma wobec każdego z nich. Na podstawie tych informacji, będzie można – w sposób proporcjonalny i zgodny z odpowiednią kolejnością – rozpocząć procedurę oddawania środków. Oczywiście spłata kolejnych kwot będzie rozbita w czasie, zgodnie z harmonogramem zawartym w planie. Upadłość konsumencka osób fizycznych nie oznacza, że cały dług zostanie spłacony!

Ile zapłacić, ile nie zapłacić?

W przypadku postępowań takich jak upadłość konsumencka kancelaria warszawa określa, jaka część długu zostanie umorzona.

Oczywiście jeśli zadłużenie jest niewielkie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych może oznaczać całkowitą spłatę długu. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje stosowne środki w ramach wynagrodzenia. Niemniej jest on w pełni chroniony w świetle prawa, o czym dłużnicy muszą wiedzieć.

Podsumowanie

W przypadku postępowań takich jak upadłość konsumencka kancelaria warszawa dołoży wszelkich starań, by prawa dłużnika były przestrzegane. Oczywiście musi się to wiązać z niezawinionym charakterem nabycia długu (np. poprzez dziedziczenie).