Skip to content Skip to footer

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech

Polscy przewoźnicy drogowi, jako potentaci w świadczeniu usług transportowych na terenie całej Europy, często wykonują przewozy także na terenie Włoch. Szczególnie północne Włochy są dla transportu drogowego nie tylko obszarem docelowym, ale również tranzytowym. Niestety, włoska policja staje się coraz mniej łaskawa dla ciężarówek zarejestrowanych w innych krajach, a szczególnie tych z Europy środkowo-wschodniej.

Powody zatrzymania auta do kontroli

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech może wynikać zarówno z rutynowo przeprowadzanych kontroli jak też być wynikiem podejrzenia nieprawidłowości. Zazwyczaj sprawdzane są zarówno dokumenty ogólne, tj. poświadczające prawo do dokonywania przewozu na terenie Włoch (licencja transportowa, umowa z leasingodawcą auta) jak też te związane z aktualnie realizowaną usługą (prawidłowość wystawienia listu przewozowego, pozwolenie na przewozy kabotażowe, zgodność wagi ładunku z tonażem ciężarówki, itp.).

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości nakładany jest na kierowcę mandat karny. Gdy zostanie stwierdzony nadtonaż auta, może ponadto zaistnieć konieczność przeładowania nadwyżki towaru na inną ciężarówkę.

Sugerowane zachowania po nałożeniu mandatu

Kierowcy ciężarówek, zarejestrowanych poza Włochami, są zobowiązani do natychmiastowego uiszczenia nałożonej kary. W przypadku gdy nie jest to możliwe, a także w niektórych innych sytuacjach – np. gdy zajdzie konieczność przeładowania towaru – ciężarówka zostaje odholowana na policyjny parking. Wynikają z tego oczywiście dodatkowe koszty. Jednak nawet w przypadku, gdy kierowca posiada środki na zapłacenie otrzymanego mandatu, natychmiastowe opłacenie go nie jest racjonalnym rozwiązaniem. Warto skontaktować się z prawnikiem znającym prawo transportowe we włoszech kancelaria którego oferuje obsługę w języku polskim.

Rozwiązania prawne

Aby zminimalizować koszty, jakie może spowodować zatrzymanie ciężarówki we Włoszech, należy przedstawić prawnikowi powód zatrzymania i postępować zgodnie z jego sugestiami. Najczęściej korzystnym rozwiązaniem będzie zapłacenie kary w formie kaucji na rzecz przyszłych rozliczeń. Dość skomplikowane prawo transportowe we Włoszech kancelaria taka pomoże zinterpretować zgodnie z zaistniałą sytuacją i znajdzie bez wątpienia najlepsze rozwiązanie.