Skip to content Skip to footer

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – kiedy może to nastąpić?

Północne Włochy to jeden z najważniejszych szlaków transportowych w Europie. Prawo dotyczące transportu jest założone na co wpływa miała wysoka ilość wypadków drogowych oraz zwiększona ilość łamanych przepisów przez kierowców. Nie każdy kierowca zna prawo transportowe we Włoszech kancelaria prawna pomoże mu uporać się z dokumentami oraz innymi formalnościami.

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – kiedy może do niego dojść?

Istnieją dwa powody, przez które ciężarówka może zostać zatrzymana, a są nimi:

* sankcja bezpośrednia – dotyczy przewozu dóbr bez zezwolenia lub nadużycia międzynarodowego zezwolenia. Policja podczas kontroli sprawdza dokumenty i jeśli kierowca nie ma listu przewozowego CMR musi opłacić karę, a ciężarówka zostaje odholowane na policyjny parking na 3 miesiące,
* sankcja pośrednia – dochodzi do niej kiedy kierowca nie ma pieniędzy na zapłacenie mandatu. Wtedy auto zostaje zatrzymane i odholowane na parking policyjny. Sankcja ta dotyczy prawa, które zobowiązuje kierowców spoza Włoch do natychmiastowej zapłaty mandatu. Jeśli tego nie uczynią ciężarówka trafi na parking policyjny.

Jakie wejście ma kierowca przy zatrzymaniu ciężarówki we Włoszech?

Kiedy kierowca przyjmie i opłaci mandat nie będzie mógł się odwoływać. Po przyjęciu i opłacenie mandatu u policjanta zgadza się on na zatrzymanie auta na 3 miesiące, choć prefektura może zakazać wjazdu kierowcy do Włoch przez trzy miesiące, ale przy tym zwalnia samochód, który dalej może jeździć i generować zyski, a nie straty.

Zatrzymanie ciężarówki we Włoszech – jak się odwoływać?

Podczas zatrzymania ciężarówki we Włoszech kierowca musi przyjąć mandat a opłacając go w tytule zamieścić informacje, że to kaucja. Odwołanie należy złożyć w ciągu 60 dni do sędziego pokoju lub Perfectu. Prefekt ma 120 dni na rozpatrzenie wniosku i może prosić o zeznania. Decyzją może być nałożenie większej kary, wówczas należy odwoływać się do sędziego pokoju, który wyda wyrok po odbyciu procedury sądowej. Decyzja sądu podlega odwołaniu się do sądu cywilnego. Kierowca po otrzymaniu korzystnego wyroku ma oddaną kaucję i może odebrać auto wraz z dowodem rejestracyjnym z parkingu policyjnego. Ze względu na zaostrzone prawo transportowe we Włoszech kancelaria prawna może pomóc uporać się ze wszystkimi formalnościami i sporządzić niezbędne dokumenty w języku włoskim.