Skip to content Skip to footer

Wieczysta stanowiskowa a wieczysta sieciowa – czym różnią się obydwie licencje Solidworks?

Oprogramowanie Solidworks to funkcjonalne narzędzie, za pomocą którego można w dość łatwy i intuicyjny sposób modelować detale w technologii 3D. W przypadku narzędzia Solidworks licencja również odgrywa w tym wszystkim istotną rolę. Na czym polegają różnice pomiędzy dwiema najpopularniejszymi modelami tejże licencji – wieczystą stanowiskową i wieczystą sieciową?

Licencja wieczysta stanowiskowa – podstawowe założenia

W tym przypadku sprawa jest bardzo prosta: użytkownik po ściągnięciu programu wprowadza kod licencyjny, który należy wprowadzić do określonego pola. Po jego zatwierdzeniu serwer systemu Solidworks sprawdza klucz, a następnie – po jego pozytywnej weryfikacji – odbywa się proces aktywacji wszystkich funkcji programu. Model ten sprawdza się zwłaszcza w przypadku niewielkiej liczby stanowisk komputerowych. Zależność ta wynika stąd, że czas poświęcony na instalację i aktywację narzędzia na jednym stanowisku jest stosunkowo długi.

Licencja wieczysta sieciowa – podstawowe założenia

Mechanizm licencji wieczystej sieciowej jest już nieco bardziej rozbudowany. W modelu tym jeden komputer pełni rolę serwera Solidworks, na którym (obowiązkowo z systemem Windows) będzie zainstalowane to oprogramowanie. W ramach instalacji i aktywacji zostanie przydzielona pewna liczba licencji, które następnie zostaną rozdysponowane pomiędzy komputery łączące się z tym serwerem. Dzięki temu użytkownik znacznie skróci czas instalacji tego środowiska, gdyż komputery użytkowników będą w tym przypadku korzystały wyłącznie z zasobów sieciowych.

Najważniejsze różnice

Czym zatem różnią się obydwa modele licencyjne? Różnica polega głównie na architekturze całego systemu. W pierwszym wariancie jest on instalowany wyłącznie na jednym stanowisku. Oznacza to, że w przypadku instalacji oprogramowania Solidworks licencja będzie przypisana wyłącznie dla pojedynczego komputera. W drugim wariancie zostanie sporządzona sieć, poprzez którą komputery użytkowników będą komunikowały się z serwerem i to bez konieczności instalacji fizycznego programu.

Podsumowując, obydwa modele licencyjne to rozwiązania zoptymalizowane pod kątem dwóch różnych modeli użytkowników. Pierwszy sprawdzi się w przypadku małych, również jednoosobowych firm. Z kolei drugi wariant jest dostosowany do potrzeby dużych klientów.