Skip to content Skip to footer

Wszystko o kondensatorach

Kondensatory są pasywnymi komponentami, które przechowują ładunek elektryczny. Mogą być one wykorzystywane na różne sposoby, w wielu aplikacjach, przy wykorzystaniu prądu stałego, przemiennego, w obwodach cyfrowych i analogowych.

Dzisiejsze kondensatory są w pełni wyspecjalizowane i maja małe rozmiary.

Z czego składa się kondensator?

Kondensatory są układem dwóch przewodników, pomiędzy którymi znajduje się warstwa dielektryka. Przewodniki tej konstrukcji noszą nazwę okładek kondensatora. Podstawowym parametrem jest pojemność C, która wyrażana jest w faradach. Po przyłożeniu napięcia stałego do okładek ładunki o przeciwnych znakach gromadzą się na nich. Jest to wynikiem wytworzonego pomiędzy nimi pola elektrycznego. Kiedy następuje odłączenie kondensatora od źródła napięcia, ładunki te pozostają ciągle zgromadzone na okładkach i wtedy kondensator jest naładowany.

Rodzaje kondensatorów i ich charakterystyka

Kondensory mogą być foliowe. Charakteryzują się dobrą stabilnością parametrów, w tym głównie pojemności. Potrafią tez pracować przy wysokich napięciach i dlatego są chętnie stosowane w sieciowych obwodach zasilania.Kondensatory ceramiczne są najczęściej stosowane. Mają co prawda najniższe pojemności, ale oferują w zamian dobrą stabilność temperaturową, małą tolerancję pojemnościową i małe straty.Kondensatory elektrolityczne mają bardzo wysokie pojemności, spore wymiary i przeważnie niskie napięcie maksymalne. Kondensatory te mają dość małą dokładność pojemności, wykazują spore wahania tego parametru w funkcji temperatury otoczenia, napięcia pracy oraz czasu. Dwie główne grupy to kondensatory aluminiowe i tantalowe. Kondensatory elektrolityczne występują zarówno w formie elementów do montażu przewlekłego jak i powierzchniowego.

Do czego służą kondensatory aluminiowe

Kondensatory aluminiowe to najczęściej spotykany element zasilaczy. Są one najbardziej odpowiednie do przechowywania energii oraz filtracji górnoprzepustowej i dolnoprzepustowej. Zastosowania te wymagają dużych pojemności i wysokiej mocy maksymalnej. Czas pracy kondensatora aluminiowego wpływa na czas pracy całego zasilacza. Podczas pracy kondensatory te mogą ulec awarii. Może to być całkowite zniszczenie, albo degradacja.

Kondensatory aluminiowe dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.