Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP

Bardzo często słyszy się o tym, że w wielu branżach potrzebne są osoby z uprawnieniami SEP. Co to są uprawnienia SEP i gdzie dzięki nim moglibyśmy znaleźć zatrudnienie?

Co to są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP jest to tak właściwie grupa uprawnień. Najbardziej ogólna definicja mówi, że uprawnienia SEP są to uprawnienia do obsługi oraz eksploatacji linii przesyłu energii. Bardziej szczegółowa definicja, dzieli to uprawnienia na trzy główne kategorie G1, G2 oraz G3. Uprawnienia SEP G1 upoważniają nas do obsługi oraz eksploatacji linii przesyłowych elektroenergetycznych G2; cieplnych; G3 gazowych.

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 są dodatkowo podzielone na różnego rodzaju zakresy uprawnień. Dla przykładu najbardziej popularnym zakresem uprawnień sep g1 są uprawnienia elektryczne do 1kV. Istnieją również uprawnienia elektryczne do 3kV oraz uprawnienia do obsługi wysokich napięć.

Jakie uprawnienia najlepiej jest zrobić?

W pierwszej kolejności zawsze najlepiej jest zrobić uprawnienia elektryczne do 1kv. Przede wszystkim dlatego, że istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy, dla osób z tymi uprawnieniami. Uprawnienia elektryczne do 1kv pozwalają pracować w zasadzie wszędzie. Większość różnego rodzaju linii energetycznych bądź maszyn obsługuje właśnie prąd elektryczny odpowiadający temu zakresowi.

Gdzie możemy pracować mając uprawnienia G1

Mając wyżej wymienione uprawnienia, możemy spokojnie szukać pracy praktycznie wszędzie. Możemy pracować jako elektryk w dziale utrzymania ruchu w przemyśle. Możemy pracować na budowach, zajmować się zawodowo planowaniem i wykonywaniem instalacji elektrycznych w domach. W każdym budynku użyteczności publicznej potrzebny jest konserwator, a konserwator musi mieć uprawnienia G1 do 1kV.

Jeśli mamy już uprawnienia elektryczne do 1kv, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć je o grupę G2 lub G3. Dobrze jest również we własnym interesie rozszerzać zakres swoich kwalifikacji. Stajemy się w takiej sytuacji cenniejszym pracownikiem dla aktualnego pracodawcy i poszerzamy sobie pole manewru na rynku pracy. Tym bardziej poleca się tego typu rozwój, że wyrobienie sobie takich uprawnień nie jest kosztowne, ani specjalnie trudne. Zdecydowanie oferuje to więcej bonusów niż kosztów.