Skip to content Skip to footer

Przekazanie przedsiębiorstwa

Osoby, które chcą sprzedać lub nabyć przedsiębiorstwo z pewnością zainteresują się jego wyceną. Wycena przedsiębiorstwa obejmuje wiele czynników, na które składają się między innymi: kondycja przedsiębiorstwa, budynek główny, siedziba, plac oraz obecne notowania na giełdzie. Rynek kapitałowy odgrywa bardzo ważną rolę w celu ustalenia wartości danego przedsiębiorstwa.

Ustawowe uregulowania

Warto zauważyć, że w Polsce nie ma żadnych ustawowych uregulowań w zakresie wyceny przedsiębiorstwa. Nie są też określone niezbędne kwalifikacje dla osoby, która zajmuje się wyceną. Warto jednak, żeby osoba ta jednak posiadała kwalifikacje ACCA oraz tytuł biegłego rewidenta lub stopień naukowy doktora oraz profesora na kierunku, który porusza tematykę finansów. Szczególnie przydatne jest także doświadczenie na podobnym stanowisku oraz historia przeprowadzonych wycen.

Pozytywne wiadomości dla kandydatów

Elastyczność, która została tutaj zastosowana jest bardzo pomocna dla nowych kandydatów, którzy nie muszą kończyć określonej uczelni, ale wystarczą predyspozycje w tym kierunku. Bardzo ważny jest wybór podejścia, którego będzie się używać podczas oszacowania wartości. Wyróżniamy podejście dochodowe, podejście rynkowe, a także podejście, które nazywane jest majątkowym. Przy każdym podejściu używane są inne metody służące do wyceny. Nie należy także zapominać o kondycji firmy oraz przychodach jakie osiąga miesięcznie. Trzeba wziąć pod uwagę, że przeniesienie własności na inną osobę zawsze przynosi nie do końca określone skutki.

Czynniki wpływające na wartość

Mogą być one pozytywne oraz negatywne w zależności od formy zmiany. Przydatne są także różne premie oraz korekty stosowane w celu zdeterminowania podobnej wartości co wcześniej. Mają one zapobiec dużym wahaniom jakie stawia wycena przedsiębiorstw oraz zmienną liczbą osób w udziałach. Osoby, które zajmują się z wyceną z pewnością przyznają, że łatwo technicznie przeprowadzić wycenę, ale zdecydowanie trudniej jest ustalić ogólną kondycję firmy. Warto wtedy wziąć pod uwagę również słabe strony oraz ostatnie miesiące działania przedsiębiorstwa. Tylko po przeanalizowaniu historii wyników oraz zestawieniu ich z bieżącymi możemy ustalić dokładną wartość przedsiębiorstw. Trzeba mieć duże doświadczenie, żeby sprawnie i prawidłowo przeprowadzić końcową wycenę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.