Skip to content Skip to footer

Test DrugMulti – sposób na wykrycie narkotyków

Rozpoznanie czy ktoś zażywa narkotyki nie jest łatwe, nawet jeśli znamy objawy fizyczne występujące przy poszczególnych rodzajach narkotyków. W praktyce na przykład obserwacja źrenic bądź nie jest miarodajna, bądź też znacząca jest kwestia, iż reakcja źrenic jest odmienna w zależności od rodzaju zażytej substancji. W takiej sytuacji pomocny może być np. Test Narkotykowy ze śliny.

Na czym polega Test Narkotykowy ze śliny

Tego typu test jest często polecany do użytku domowego, bowiem pozwala na stosunkowo szybkie uzyskanie wyniku, a ponadto pobranie próbki do testu jest łatwe – odbywa się to przy wykorzystaniu specjalnego próbnika. Większość dostępnych obecnie testów narkotykowych ze śliny pozwala sprawdzić obecność w ślinie jednocześnie kilku różnych substancji psychoaktywnych. Jest to spore udogodnienie, gdyż nie trzeba bawić się w domysły, który dokładnie narkotyk mogło zażyć np. nasze dziecko.

Wykonanie testu narkotykowego ze śliny

Próbkę śliny należy umieścić w przeznaczonym do tego miejscu na teście – w zależności od wybranego testu mogą wystąpić pewne różnice, jednakże do każdego producent dołącza instrukcję zastosowania. Następnie należy odczytać wynik testu – oczekiwanie na wynik w przypadku testów narkotykowych ze śliny wynosi około 10 minut. Test pozwala na wykrycie obecności nawet 6 różnych substancji jednocześnie. Ponadto warto pamiętać, że tego typu testy są w stanie wykryć narkotyki jedynie do 24 godzin od ich zażycia.

Test na narkotyki w moczu – Test DrugMulti

Innym sposobem na stosunkowo szybkie wykrycie narkotyków jest wykonanie testu z próbki moczu. Przykładem takiego testu jest Test DrugMulti, który pozwala na wykrycie 6 różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Jest to test jednorazowy. Najpierw należy przygotować próbkę moczu do badania, a następnie na około 15 sekund zanurzyć paski testowe w próbce. Należy zanurzyć paski tylko do zaznaczonego falowaną linią poziomu. Kolejno trzeba odłożyć narkotest na płaską powierzchnię i odczekać 5 minut. Następnie możliwe jest odczytanie wyniku – jedna kreska to wynik negatywny, dwie – pozytywny.

Jakie narkotyki wykrywa test

Wykrywalne narkotyki przez test należą do 6 różnych grup. Są to opiaty – głównie morfina, kokaina, substancje psychoaktywne z marihuany oraz haszyszu, metadon, metaamfetamina, a także amfetamina. Są one jednymi z najniebezpieczniejszych narkotyków, ale jednocześnie znajdują się wśród tych najchętniej zażywanych. Wykrywalne narkotyki w takich testach nie dają co prawda stuprocentowej pewności odnośnie ich zażycia przez konkretną osobę, dlatego też często zaleca się wykonanie testów laboratoryjnych.

Narkotesty pozwalają na wstępne wskazanie, z którymi z wykrywalnych narkotyków miała do czynienia badana osoba. Należy jednak stosować tutaj zasadę ograniczonego zaufania – mogą zdarzyć się pewne nieprawidłowości np. przy pobieraniu próbki, które mogą zafałszować wynik.