Skip to content Skip to footer

Recykling opakowań plastikowych

Wszyscy, mający na uwadze dobro środowiska, wiedzą jak dużym problemem jest kwestia odpadów plastikowych. Wystarczy tylko spojrzeć na dane przedstawiające jak zmieniła się skala problemu na przestrzeni lat. Aktualnie, na świecie wytwarzane jest rocznie około 359 milionów ton plastiku. Warto wspomnieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to zaledwie 1.5 miliona ton. Zanieczyszczone morza i oceany, plaże, rzeki i wiele innych ważnych dla ekosystemów miejsc czynią z odpadów plastikowych globalny problem.

Poziom recyklingu tworzyw sztucznych. Dane

Same opakowania z tworzyw sztucznych stanowią prawie czterdzieści procent produkcji tworzyw sztucznych w państwach członkowskich UE. Plastikowe odpady różnego typu – od zwykłych torebek foliowych po Skrzynki z tworzywa sztucznego – można znaleźć niemalże wszędzie. Mikroplastik znajduje się w spożywanych przez ludzi rybach. Mało tego, pozostałości tworzyw sztucznych zostały wykryte nawet na głębokości 11 kilometrów czy też na Mount Everest! Z danych dla Unii Europejskiej – tylko co czwarty wytworzony odpad jest poddawany recyklingowi. Poziom ich recyklingu jest bardzo niski. Sytuacja ta, przekłada się na wielkie straty finansowe dla gospodarki. W źródłach unijnych mówi się o 95% stracie wartości pochodzącej z produkcji tworzyw sztucznych. Wiele z nich można byłoby użyć ponownie bez ponoszenia żadnych strat – tak jak skrzynki z tworzywa sztucznego wykorzystywane do transportu czy magazynowania towarów.

Producent plastikowych opakowań, a idea recyklingu

Do głównych problemów, z jakimi boryka się branża recyklingowa, należy niewspółmierna z pierwotnym, jakość i cena produktu pochodzącego z recyklingu. Dodatkowo, przeciętny producent plastikowych opakowań nie jest szczególnie zainteresowany ich przetwarzaniem, czy też korzystaniem z poddanych recyklingowi materiałów. Wynika to po części z faktu, że tylko niewielka grupa przetworzonych na powrót produktów spełnia rygorystyczne normy dotyczące, na przykład, dopuszczenia ich do kontaktu z żywnością. Przykładem tego typu normy jakości jest certyfikat Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Brak certyfikatów może oznaczać potencjalne zagrożenie dla konsumentów danego produktu. Wszystko to wpływa na ograniczone zaufanie do recyklingu tworzyw sztucznych jakie prezentuje duża grupa producentów plastikowych opakowań, a także konsumentów.