Skip to content Skip to footer

Nieruchomości komercyjne – dobra umowa z najemcą

Nieruchomości inwestycyjne to sposób na inwestowanie kapitału oraz czerpanie długofalowych zysków. Aby jednak można było osiągać wysokie dochody z tytułu wynajmu powierzchni, nieruchomości komercyjne powinny cechować się określonymi właściwościami korzystnie oddziałującymi na zysk z inwestycji. Ponadto, nie mniej ważne są same zapisy umowy najmu.

Nieruchomości komercyjne – cechy wpływające na możliwość generowania wysokiego zysku

Aby Nieruchomości komercyjne mogły generować wysoki zysk powinny się one cechować określoną lokalizacją, otoczeniem i stanem technicznym. Lokalizacja obiektu powinna uwzględniać określony profil działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę otoczenie należy rozważyć ewentualną konkurencję oraz łatwy dostęp do nieruchomości. Wreszcie, w celu uniknięcia ponoszenia wysokich kosztów związanych z przeprowadzeniem gruntownego remontu, warto wybierać nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Nieruchomości komercyjne – umowa najmu

Dobra umowa najmu powinna zawierać zapisy dotyczące wszystkich kwestii związanych z daną nieruchomością komercyjną, w tym między innymi: okres na jaki zawierana jest umowa oraz możliwe formy jej wypowiedzenia, indeksacji czy rodzaju zabezpieczenia na wypadek zaległości finansowych.

Nieruchomości komercyjne – okres trwania umowy oraz formy jej wypowiedzenia

Większość umów zawierana jest na czas określony i w tym okresie nie można jej rozwiązać, poza bardzo szczególnymi wyjątkami. Wśród nich wymienić można między innymi poważne awarie umożliwiające prowadzenie działalności przez najemcę przez długi czas lub łamanie zasad umowy przez najemcę, na przykład poprzez dewastację mienia. Analizując zapisy umowy warto zwrócić szczególną uwagę na informacje poświęcone okresowi wypowiedzenia umowy oraz określeniu formy w jakiej można tego dokonać.

Nieruchomości komercyjne – waloryzacja

Korzystna z punktu wiedzenia inwestora jest umowa, której zapisy uwzględniają coroczną inflację. W ten bowiem sposób, możliwe jest dostosowanie ponoszonych przez najemcę opłat do kształtującego się w danym roku poziomu cen.

Nieruchomości komercyjne – zapisy na wypadek zaległości finansowych

Każda umowa zawierana pomiędzy inwestorem a wynajmującym, powinna regulować zapisy w sytuacji opóźnień związanych z płatnością czynszu oraz możliwych form egzekucji spłaty.