Skip to content Skip to footer

Dlaczego warto segregować odpady?

Można zaobserwować, że instytucje międzynarodowe alarmują o ogromnym problemie związanym z segregacją śmieci. Oczywiście bardzo duża liczba osób w ogóle nie zwraca uwag ina wspomniany fakt. Dlaczego bardzo istotne znaczenie ma segreacja plastiku i innych odpadów.

Co warto wiedzieć o wymogach unijnych?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że dokładnie 1 lipca 2013 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono nowy system związany z segregacją śmieci. Jego celem było zmniejszenie liczby odpadów trafiających na wysypiska śmieci i poddanie ich recyklingowi.

Godny uwagi jest fakt, że obecnie o segregację śmieci najbardziej dbają Szwedzi i Niemcy. Mieszkańcy wspomnianych krajów otrzymują nawet pieniądze za oddanie plastikowych butelek do odpowiednich automatów.

Dlaczego Segreacja plastiku i innych odpadów jest ważna?

Największą zaletą omawianego rozwiązania jest zdecydowane ograniczenie ilości śmieci zanieczyszczających ziemię, plaże i wody. Dzięki segregacji śmieci możliwe jest także zmniejszenie zużycia naturalnych surowców. Należy mieć świadomość, że bardzo dużo produktów będzie wracało do klientów po recyklingu.

Do najczęściej wymienianych atutów segregacji śmieci trzeba także zaliczyć obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem wysypiskami śmieci. Można zaobserwować z roku na rok coraz większą świadomość ekologiczną ludzi. Ponadto mniejsza liczba śmieci na planecie oznacza zdecydowanie lepsze warunki do życia zwierząt i roślin.

Co warto wiedzieć o recyklingu papieru?

Według znacznej większości mieszkańców ziemi papier jest to produkt, którego nie trzeba segregować. Oczywiście jest to bardzo złe podejście. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że do wyprodukowania zaledwie jednej tony papieru potrzeba aż 17 drzew.

Ponadto poza drzewami do produkcji wspomnianego papieru wykorzystywana jest woda, ropa. Recykling papieru jest zatem oszczędnością wszystkich wymienionych składowych.

Recykling tworzyw sztucznych

Należy mieć świadomość, że rocznie w Polsce powstaje aż 1,5 miliona ton odpadów z tworzyw sztucznych. Godny uwagi jest również fakt, że aż 60% z nich w konsekwencji nie trafi do recyklingu.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że tworzywa sztuczne wyróżniają się przede wszystkim stosunkowo długim okresem rozkładu.