Skip to content Skip to footer

Jak założyć zakład przetwórstwa owocowo warzywnego?

Przedmiotem działalności zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego jest przerób owoców i warzyw, od mrożonek i suszy poprzez soki, nektary, konfitury i powidła, po miody pitne i wina. Prowadzić taki zakład może praktycznie każdy, trzeba jednak spełnić szereg warunków prawnych i sanitarno-higienicznych.

Zakład przetwórstwa owoców i warzyw – forma działalności

Prowadzenie zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego może odbywać się w każdej formie, poza jedynie spółką partnerską, która zarezerwowana jest dla przedstawicieli wolnych zawodów. W grę wchodzi więc:
– działalność nierejestrowana,
– jednoosobowa działalność gospodarcza, którą rejestruje się w CEIDG,
– spółka cywilna,
– spółka prawa handlowego, czyli spółka jawna, akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – rejestruje się je w KRS.

Zakład przetwórstwa owoców i warzyw – forma opodatkowania

Prowadząc omawiany zakład możemy rozliczać się na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie ma możliwości stosowania karty podatkowej.

Większość zakładów przetwórczych jest czynnymi płatnikami podatku VAT. Zakład, który osiąga przychody niższe niż 200 000 złotych rocznie może korzystać ze zwolnienia z VAT, w praktyce jednak zakłady takie niemal zawsze przekraczają ten limit.

Jeżeli zakład przetwórstwa owocowo warzywnego świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, przekraczając obrót 20 000 złotych należy rozważyć zakup kasy fiskalnej. Przy zakupie pierwszej kasy każdy podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na jej zakup.

Zakład przetwórstwa owoców i warzyw – czynności wstępne

Przed rozpoczęciem działalności należy jeszcze spełnić szereg obowiązków rejestracyjnych. Działalność trzeba zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego. Tego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności. Obowiązek tego zgłoszenia nie dotyczy rolników i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski, jak również prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie detalicznego handlu artykułami rolno-spożywczymi.

Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego podlega także rejestracji oraz zatwierdzeniu przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Po zatwierdzeniu bądź warunkowym zatwierdzeniu przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli zakład prowadzić będzie tylko obrót owocami i warzywami, należy poinformować o tym wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania albo ze względu na siedzibę zakładu.