Skip to content Skip to footer

Istotne elementy wędzarni domowej

Odpowiednia jakość wędzonych produktów jest ściśle powiązana z samą specyfiką konstrukcyjną wędzarni. Nawet w warunkach domowych można zbudować wędzarnie, która pozwoli na wysoką trwałość produktów spożywczych oraz wyjątkową gamę smaku oraz zapachu.

Dobór odpowiedniego paleniska

Palenisko jest niezbędnym elementem każdej wędzarni. To w nim następują proces powolnego spalania drewna, które dostarcza dymu wędzarniczego nadającego potrawom trwałości oraz aromatu.

Palenisko powinno posiadać rozmiary, które pozwolą na umieszczenie odpowiedniej ilości drewna. Jest to istotne, bowiem długotrwały proces wędzenia korzystnie wpływa na wędzone produkty.

Odpowiednie rozmiary paleniska powinny osiągać nie mniej niż 30 cm głębokości. Dostosowanie wielkości paleniska powinno zależeć od całościowych gabarytów wędzarni. Wędzarnia domowa, szczególnie dla osób początkujących, może zostać wyposażona w najmniejsze możliwe palenisko o głębokości 30 cm.

Kanał dymny, a temperatura wędzenia

Kanał dymnu nie jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia procesu wędzenia, jednakże jego obecność pozwoli na podniesienie jakości produktów spożywczych. Prowizoryczna wędzarnia domowa, niewyposażona w taki kanał, umożliwia prowadzenie wędzenia na gorąco. Jest to szybka i skuteczna metoda, ale nie zapewnia tak długiej trwałości produktów jak wędzenie na zimno.

Kanał dymny powinien mieć od 1 do 5 metrów długości. Pozwala on na manipulację temperaturą dymu co w konsekwencji umożliwia przeprowadzenie procesu na zimno, czyli w temperaturze około 16-22 stopni.

Rozmiary i umiejscowienie wędzarni

Wędzarnia domowa powinna mieć przynajmniej 1 metr wysokości. W zależności od temperatury procesu, powinna zostać zastosowana odpowiednia odległość pomiędzy wędzarnią, a paleniskiem. W przypadku odległości do 100 cm, możliwe jest przeprowadzenie wędzenia na gorąco, zaś w przypadku procesu prowadzonego na zimno, niezbędna jest obecność kanału dymnego od długości minimum 1 metra. Możliwe jest również zbudowanie wędzarni zdolnej prowadzić proces zarówno na zimno jak i na ciepło, wymaga ona jednak zbudowania dwóch palenisk.

Wędzarnia powinna być zbudowana w stosunkowo suchym miejscu, aby zapewnić jak najniższą wilgotność. Ponadto dobrym pomysłem będzie zbudowanie aparatury z dala od budynków, by ulatniający się dym nie wpadał przez okna do pomieszczeń.

Wędzarnie domowe dostępne są w ofercie Gastroprodukt.pl.