Skip to content Skip to footer

Adwokat z Katowic – świadczenie pomocy prawnej

Adwokat z Katowic to osoba posiadająca dużą wiedzę prawniczą zdobywaną latami. Najpierw podczas studiów, potem w trakcie aplikacji, a także podczas odbywanych praktyk zawodowych oraz w trakcie wielu już przeprowadzonych spraw. Dlatego jeżeli mamy problem natury prawnej powinniśmy się udać do kancelarii adwokackiej, gdzie uzyskamy fachową i rzetelną pomoc prawną.

Kancelaria Katowice – zakres świadczonej pomocy prawnej.

Kancelaria adwokacka Katowice świadczy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, w szczególności z prawa cywilnego i karnego. Adwokaci z Katowic świadczą pomoc prawną na każdym etapie sprawy: sądowym jak i przedsądowym. Każda współpraca rozpoczyna się od rozmowy z klientem, poznania szczegółów jego sprawy i ustalenia dalszego planu działania. Czasem wystarczy przygotowanie i wysłanie pism jak wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do polubownego zakończenia sprawy. Jeżeli zaś sprawa trafi do sądu adwokat z Katowic sporządzi pisma procesowe takie jak: pozew, odpowiedź na pozew. Będzie reprezentował Cię przed sądem zadając odpowiednie pytania świadkom, biegłym, drugiej stronie. Jeżeli zaś konieczne będzie się odwołanie od wyroku sądu I instancji adwokat z Katowic sporządzi apelację.

Kancelaria Katowice – pomoc prawna w sprawach karnych.

Kancelaria adwokacka Katowice specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych . Adwokat z Katowic może służyć Ci pomocą prawną na każdym etapie sprawy, czyli podczas zatrzymania, tymczasowego aresztowania, w trakcie postępowania przygotowawczego oraz w procesie.

Każdy z tych etapów jest ważny dla podejrzanego/oskarżonego, gdyż podczas tych etapów jest zbierany materiał dowodowy, na podstawie którego sąd orzeknie o winie oskarżonego lub też go uniewinni. Obrońca w trakcie:*zatrzymania – poinformuje podejrzanego o przysługujących mu prawach oraz wyjaśni, jak składane przez niego wyjaśnienia mogą wpłynąć na dalszy bieg sprawy;*tymczasowego aresztowania – może brać czynny udział w posiedzeniu sądu w tej sprawie, zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym , tak aby skutecznie bronić interesy zatrzymanego;*postępowania przygotowawczego- zabezpiecza interesy osób podejrzanych poprzez uczestniczenie w przeprowadzanych z udziałem podejrzanego czynnościach, a także bierze aktywny udział w przesłuchaniu świadków;*procesu- adwokat z Katowic przygotuje linię obrony, którą będzie realizował w trakcie procesu, poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków dowodowych, zadawanie odpowiednich pytań przesłuchiwanym i biegłym. W razie potrzeby przygotuje odwołanie od wyroku, czyli apelację.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z http://www.remigiuszsoltys.pl/