Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP – rodzaje i tryb przyznawania

Dzięki uprawnieniom SEP możesz podjąć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę w Polsce, w państwie Unii Europejskiej lub w każdym innym miejscu na ziemi. Aby je otrzymać, musisz przejść kurs SEP i zdać egzamin przed komisją konkursową. Jakie są rodzaje uprawnień i jak je zdobyć?

Uprawnienia SEP Łódź – rodzaje uprawnień

Wyróżnia się trzy główne rodzaje uprawnień SEP – G1, G2 i G3. Kwalifikacje G1 umożliwiają pracę z sieciami, urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi i zużywającymi energię elektryczną. Typ uprawnień G2 umożliwia podjęcie pracy z sieciami, urządzeniami i instalacjami które wytwarzają, przetwarzają i zużywają energię cieplną. Typ uprawnień G3 umożliwia pracę z sieciami, instalacjami i urządzeniami zasilanymi paliwami gazowymi, magazynującymi i przesyłającymi gaz. Uprawnienia SEP posiadają ponadto podpunkty, gdzie każdy z nich dotyczy określonych prac, głównie według kryterium urządzeń.

Uprawnienia sep Łódź zdobyć można bądź w zakresie eksploatacji, bądź dozoru. Od tego, który z nich wybierzesz, będą zależały twoje perspektywy zawodowe. Uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji muszą posiadać pracownicy zajmujący się obsługą, konserwacją czy montażem urządzeń i instalacji. Muszą je zdobyć wykonawcy instalacji, monterzy i serwisanci, a także pracownicy zdokonujący pomiarów i badań.

Zdobycie uprawnień w zakresie dozoru jest niezbędne dla tych, którzy mają nadzorować prace eksploatacyjne. Przyznaje się je też pracownikom dokonującym oględzin w celu sporządzenia przewidzianej prawem dokumentacji czy protokołu.

Kto przyznaje uprawnienia SEP?

Kwalifikacje SEP przyznawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ale komisje egzaminacyjne może powoływać nie tylko ta instytucja. Egzaminowaniem kandydatów i nadawaniem uprawnień zajmują się podmioty wyznaczone do tego przez Urząd Regulacji Energetyki. Prócz SEP jest to między innymi Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS) i Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do ustnego egzaminu przed komisją może przystąpić każdy, kto posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji i obsługi sieci i urządzeń elektrycznych do 1kV. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat i legitymować się przynajmniej podstawowym wykształcenie. Należy też przejść kurs przygotowujący do egzaminu, organizowany przez najróżniejsze instytucje, oraz złożyć wniosek o przyznanie świadectwa kwalifikacji. SEP. Kandydaci, którym nie powiodło się na egzaminu, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty mogą przystąpić do niego ponownie.