Skip to content Skip to footer

Podstawy BHP

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy. Przepisy jasno i klarownie określają prawa i obowiązki pracownika. Warto jednak pamiętać, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy należy do obowiązku pracodawcy.

Podstawy BHP

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy odpowiednie przeszkolenie swoich pracowników. Oprócz podstawowego szkolenia konieczne jest umieszczenie w zakładach pracy specjalnych oznaczeń. Znaki bezpieczeństwa są obowiązkowym elementem każdego zakładu pracy oraz każdej placówki publicznej.

Znaki BHP informują o ewentualnych zagrożeniach. Określają również co należy robić, a czego absolutnie nie wolno. Zgodnie z panującymi przepisami pracodawca musi umiejscowić odpowiednie znaki bezpieczeństwa w swoim zakładzie.

Znaki BHP w zakładach pracy

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje znaków bezpieczeństwa. W zależności od typu, charakteryzują się one innym kolorem.

Znaki informacyjne oraz znaki ostrzegawcze stanowią bardzo cenną informację dla pracowników. Pierwsze informują o podstawowych rzeczach takich jak ścieżki ewakuacyjne oraz umiejscowieniu gaśnic. Znaki ostrzegawcze natomiast Informują o możliwości wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

Znaki nakazu wyraźnie określają odpowiednie korzystanie z maszyn bądź konkretne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy. Znaki zakazu informują natomiast czego absolutnie nie wolno robić na terenie zakładu pracy.

Odpowiednia jakość znaków BHP

Znaki bezpieczeństwa są obowiązkowym elementem każdego zakładu pracy. Przepisy jasno określają ich kolor oraz miejsce umiejscowienia. Ważna jest również jakość ich wykonania. Na ogół znaki bezpieczeństwa wykonane są z PCV.

Dzięki odpowiedniej jakości wykonania, możliwy jest montaż znaków bezpieczeństwa zarówno za pomocą kleju, jak i chociażby wkrętów czy gwoździ. Dodatkowo montując znaki BHP warto wybrać wysokość odpowiadającą wzrokowi dorosłej osoby. Najczęściej jest to wysokość około 1,5 metra. Dzięki temu znak jest widoczny dla większości osób.

Trwałość znaków bezpieczeństwa jest kluczowa. Złej jakości znaki często mogą nie wytrzymać samego montażu. Dlatego kupując znaki bezpieczeństwa do firmy, warto udać się do specjalistycznego sklepu z akcesoriami BHP. W ten sposób ma się gwarancję zakupu dobrej jakości znaków.

Stanowiska pracy powinny być miejscami przystosowanymi do zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa pracownikowi. W końcu nikt nie chce borykać się z problemem wypadku w pracy. Kluczowe dla uniknięcia takich zdarzeń są odpowiednie szkolenia pracowników oraz umieszczanie odpowiednich znaków bezpieczeństwa.