Skip to content Skip to footer

Kurs BHP przez Internet – garść przydatnych informacji

Kursy BHP w formule e-learning to wciąż nowość na polskim rynku. Wielu pracodawców zastanawia się nad skorzystaniem z nich, ale najpierw chcieliby oni dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają szkolenia BHP online. Odpowiadamy na najczęstsze pytania przedsiębiorców o zajęcia z BHP w sieci!

Dla kogo kurs BHP przez Internet?

Do szkoleń BHP online dopuszczeni są ci pracownicy, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP mogą korzystać z samokształcenia kierowanego.

Szkolenia BHP online są więc dozwolone m.in. dla:
– kierowników i pracodawców,
– pracowników inżynieryjno-technicznych,
– pracowników administracyjno-biurowych.

Jak powinny wyglądać kursy bhp online?

Internetowy kurs BHP – tak, jak jego tradycyjny odpowiednik – musi poruszać wszystkie prawnie wymagane zagadnienia. Niedopuszczalne jest traktowanie programu po wierzchu – każdy istotny temat musi być omówiony dokładnie i wyczerpująco.

Wszystkie treści, dostępne w ramach szkolenia, powinny być możliwe do pobrania dla każdego uczestnika (np. w formie pliku PDF). Każdy z modułów zajęciowych musi być nie tylko merytoryczny, ale mieć także ciekawą i przystępną formę.

Warto również, aby kurs z BHP za pośrednictwem platformy e-learningowej obficie korzystał z możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie. Dobre szkolenie powinno umożliwiać uczestnikom dostęp do atrakcyjnych multimediów (filmów, animacji, interaktywnych zadań itp.), które pozwolą im ujrzeć z pozoru nudny i schematyczny temat, za jaki uchodzi BHP, w zupełnie nowym świetle.

Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym zagadnieniem jest to, komu powierzyć organizację szkolenia BHP online. Musi być ono bezwzględnie przygotowane przez specjalistę w tej dziedzinie. Bezpieczeństwo i higiena pracy to przecież temat kluczowy dla dobrego funkcjonowania firmy i zagwarantowania maksymalnej wydajności pracowników.

Jak zdobyć certyfikat ukończenia internetowego szkolenia BHP?

Większość firm, przeprowadzających takie kursy, oferuje możliwość samodzielnego wydrukowania zaświadczeń przez uczestników lub wysyła dokumenty w formie papierowej listem poleconym.

Jak długo trwa pełen cykl szkoleniowy z BHP na typowej platformie e-learningowej?

To zależy od uczestników szkolenia. W formule samokształcenia kierowanego każdy szkolący się samodzielnie decyduje, ile czasu poświęci na naukę i jak rozłoży sobie materiał.