Skip to content Skip to footer

Jak należy ładować akumulatory NiMH?

Akumulatory NiMH mają tendencję do samoczynnego rozładowywania się. Ponadto są stosunkowo wrażliwe na zmiany w natężeniu prądu i czasie ładowania. Jeżeli użytkownik obchodzi się z nimi stosując podstawowe zasady, z pewnością będzie się cieszył ich długotrwałym i wydajnym działaniem.

Jakie warunki pracy nie są odpowiednie dla baterii NiMH?

Ogniwa niklowo-magnezowo-wodorkowe są typem baterii, któremu szkodzi bardzo powolne rozładowywanie oraz ulegają trwałemu uszkodzeniu, jeżeli regularnie są rozładowywane poniżej krytycznego poziomu. Uważa się, że jeżeli pojemność baterii spada do poziomu, gdy na zaciskach napięcie wynosi mniej niż 1 V, to mamy do czynienia ze skrajnie niskim rozładowaniem. Jeżeli baterie ulegną rozładowaniu to nie mogą być w takim stanie przechowywane, szczególnie, że ze względu na tendencję do samoczynnego rozładowywania proces ten będzie postępował. Ponadto temperatury poniżej -20 st. C oraz powyżej +60 st. C również nie stanowią optymalnych warunków pracy dla tego typu ogniw.

Optymalne parametry ładowania

W odróżnieniu od akumulatorów NiCd (niklowo-kadmowych), które bardzo „lubią” być całkowicie rozładowywane, akumulator nimh musi zostać odpowiednio wcześnie podłączony do źródła prądu. Natomiast sam proces ładowania musi przebiegać wg ściśle określonych reguł. Przecież dodatkowo bateriom NiMH szkodzi zbyt długie ładowanie (ładowanie w stanie osiągniętej pełnej pojemności). Z tego powodu najlepiej zastosować ładowarkę procesorową, która bardzo precyzyjnie monitoruje proces ładowania. Proste ładowarki działają wg schematu: ładowanie prądem o natężeniu równym 1/10 pojemności baterii przez z góry określony czas. W oparciu o wskazania zegara, proces ładowania w odpowiednim momencie jest przerywany. Jednak w przypadku baterii o dużej pojemności, taki schemat może skutkować niewykorzystaniem całej dostępnej pojemności baterii.

Ładowarki procesorowe

Rozwiązaniem są ładowarki procesorowe. Napięcie na zaciskach akumulatora zależy od poziomu jego naładowania. Nie jest to jednak charakterystyka liniowa, która pozwala na proste przewidywania. Inżynierowie dawno odkryli, że w momencie osiągnięcia pełnej pojemności akumulator NiMH wykazuje nieznaczny spadek napięcia na zaciskach. Jest on rzędu 2 – 3 mV. Tak mała wartość jest bardzo trudna do zmierzenia samodzielnie za pomocą przeciętnego miernika. Jednak ładowarki procesorowe wyposażone w zaawansowane układy elektronicznie radzą sobie z tym zadaniem bez trudu.