Skip to content Skip to footer

EPAL, czyli the European Pallet Association

Znak EPAL na palecie ułatwiającej przeładunki oraz magazynowanie różnego rodzaju towarów nie znalazł się tam przypadkowo. Jest to oznaczenie, które jest przede wszystkim gwarancją jakości każdej tego rodzaju palety. Co to oznacza w praktyce?

EPAL, czyli the European Pallet Association

Skrótem tym oznacza się specjalne towarzystwo, które zostało powołane w 1991 roku, a jego głównym celem jest czuwanie nad jakością każdej palety ze znakiem Epal. Jest to ściśle związane z procesami logistycznymi, gdzie wymiar każdej platformy służącej przeładunkom ma znaczący wpływ na wydajność i elastyczność całego łańcuchu dostaw różnorodnych towarów. Jeden nieodpowiedni nośnik może sparaliżować cały transport i tym samym generować straty w czasie oraz zyskach inwestorów. Inwestycja w palety pochodzące z pewnych źródeł to gwarancja, że takie sytuacje nie będą miały miejsca, a także, że jakość danej palety jest niepodważalna.

Jak wygląda produkcja palet EPAL?

Najważniejszą zasadą jest oczywiście to, że mogą być one wytwarzane tylko przez certyfikowanych producentów. Taka produkcja palet EPAL podlega ścisłym kontrolom przede wszystkim pod kątem przestrzegania norm europejskich dotyczących wymiarów i innych parametrów, a także określonej jakości materiałów, z których są wytwarzane. Mogą to być określone gatunki drzew, które muszą również być odpowiednio wysuszone, aby każda paleta miała taką samą wagę. Kluczowym parametrem każdego nośnika są oczywiście wymiary. EPAL Polska produkuje palety w kilku podstawowych wymiarach, które są kompatybilne z innymi tego rodzaju nośnikami i mogą być obsługiwane między innymi przez wózki widłowe. Nawet takie drobne elementy jak gwoździe i wkręty muszą posiadać określoną z góry jakość.

Konserwacja i naprawa palet EPAL

Nie mniej istotne są konserwacje i naprawy tego rodzaju palet. Również one mogą być wykonywane tylko przez certyfikowane firmy. Nośnik naprawiony przez inną firmę traci miano palety EPAL. Każda z nich posiada również specjalne oznaczenia, które są gwarancją od producenta. EPAL Polska jest więc ściśle związana z jakością każdej wyprodukowanej przez siebie palety. Nabywając je, inwestuje się w jakość, która przede wszystkim sprawdza się w czasie procesów logistycznych.