Skip to content Skip to footer

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Warto wiedzieć, że audyt energetyczny jest ekspertyzą określającą nie tylko zakres, ale również parametry ekonomiczne i techniczne prac, których celem jest ograniczenie zapotrzebowania danego budynku na ciepło. Wspomniany audyt pozwala także wskazać najbardziej optymalne rozwiązania.

Kto dokładnie przeprowadza audyt energetyczny śląsk?

Omawiany audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez doradcę energetycznego czy uprawnionego audytora. Należy zdawać sobie sprawę, że na rynku działają firmy energetyczne śląsk zatrudniające wspomnianych fachowców. Są oni bowiem w stanie nie tylko i wyłącznie dokonać profesjonalnej oceny jeżeli chodzi o użytkowanie energii w obecnym stanie, ale również przygotować propozycję ewentualnej poprawy. Trzeba zaznaczyć, że przeważnie audytorami energetycznymi są osoby posiadające wykształcenie techniczne w zakresie inżynierii środowiska, energetyki czy budownictwa.

Wstępny audyt energetyczny Śląsk

Warto wiedzieć, że wstępny audyt energetyczny zadecyduje o tym czy będzie konieczny szczegółowy audyt. Firmy energetyczne katowice mogą go przeprowadzić np. na podstawie rozmów z właścicielem budynku czy zarządcą.

Wstępny audyt jest wstanie określić szacunkowy koszt inwestycyjny, zakres prac mieszczący się w granicach możliwości finansowych danego inwestora czy oszczędności jakich można będzie oczekiwać. Jeżeli firmy energetyczne katowice wykonają wspomniany audyt wstępny, inwestorzy mogą zdecydować się na audyt szczegółowy.

Szczegółowy audyt energetyczny

Firmy energetyczne śląsk na tym etapie proponują już konkretne rozwiązania, których celem jest ograniczenie ciepła w określonych elementach danego budynku. Oczywiście muszą zostać dobrane w oparciu o bardzo dokładne obliczenia i analizy.

Należy mieć świadomość, że zdecydowanie najbardziej uzasadnione jest najpierw zmniejszenie strat ciepła z budynku przez zagwarantowanie odpowiedniej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku. Kolejnym etapem powinno być znalezienie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł. Doskonałym przykładem mogą być pompa ciepła czy kolektory słoneczne.