Skip to content Skip to footer

Angielskie niezbędniki

Pytanie, jak napisać cv po angielsku w taki sposób, by było zauważone, zadaje sobie większość osób, przed którymi stoi takie wyzwanie. Jednak nie ma co panikować, dokument ten nie różni się niczym od naszego rodzimego cv. Oczywiście w cv po angielsku używamy pewnych standardowych zwrotów, jednak nie jest to rzecz, z która sobie nie poradzimy. I tak jak w przypadku standardowego cv, również to po angielsku powinno skupiać się na naszych umiejętnościach, osiągnięciach i doświadczeniu.

Jak napisać cv po angielsku, by odnieść sukces?

Jeżeli jeszcze tego nie wiemy, to w końcu warto sobie uświadomić, że zagraniczni pracodawcy (w odróżnieniu od naszych rodzimych), przywiązują bardzo dużą wagę do wszelkiego rodzaju rekomendacji. Tak więc, pamiętajmy, że biorąc udział w rekrutacji, a szczególnie do dużych firm międzynarodowych, spodziewajmy się, że wybrana przez nas firma z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie kontaktować się np. z naszym przełożonym i współpracownikami. Opinia o naszej osobie jest tak ważna w firmach zagranicznych, że dziś praktycznie każda ceniona jednostka, najpierw zdobywa informacje o potencjalnym kandydacie do pracy, a dopiero później się z nim kontaktuje. Jeżeli mamy referencje od wcześniejszych pracodawców, to możemy je też dołączyć do CV lub zamieścić w nim zdanie: „References available upon request”. Zdanie to oznacza, że zobowiązujemy się dostarczyć referencje na prośbę rekrutera.

Klauzula poufności w cv po angielsku

Pisząc CV po angielsku konieczne pamiętajmy o tym, że tak samo, jak w Polsce, tak i rekrutując do firm zagranicznych, zawsze w cv musimy dołączyć klauzulę poufności, Klauzula dotyczy ochrony danych osobowych kandydatów, rekrutując na dane stanowisko, musimy wyrazić zgodę na posługiwanie się naszymi danymi w całym procesie rekrutacji. Jeśli klauzula nie zostanie zamieszczona, wówczas nasze cv prawdopodobnie w ogóle nie będzie rozpatrywane. Klauzula po angielsku może brzmieć w następujący sposób:”I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended”.

Pamiętajmy też, że jeżeli w prawi zajda jakieś zmiany, wówczas musimy też uaktualnić treść zamieszczonej w cv klauzuli.