Skip to content Skip to footer

Alternatywa dla klasycznej angiografii

W ostatnich latach popularnym zabiegiem jest angiografia tk. Jest to nieinwazyjna odmiana klasycznej aniografii, która również umożliwia ocenienie stanu naczyń krwionośnych.

Kiedy potrzebna jest angiografia?

Należy mieć na uwadze, że tomografia komputerowa może być wykorzystywana do badania wszystkich naczyń krwionośnych. W przypadku tradycyjnej angiografii cewnik naczyniowy służy do podawania środka kontrastowego. Cewnik jest umieszczany wewnątrz naczyń krwionośnych w miejscu, w którym kontrast ma zostać podany.

Angio tk jest to alternatywna metoda badania i jest nazywana mianem spiralnej tomografii komputerowej naczyń krwionośnych. Podczas tomografii stosuje się kontrast oraz promieniowanie rentgenowskie. Bezpośrednio do żyły podawany jest środek cieniujący. W tym celu stosuje się wcześniej założony wenflon. Prawidłowo wykonane badanie umożliwia otrzymanie poprzecznych przekrojów tętnic i żył. Angiografia tk powoduje, że można szczegółowo zbadać strukturę naczyniową głowy, w skład której wchodzą tętnice i żyły mózgowe. Kluczowe znaczenie ma również zbadanie tętnic szyjnych i sprawdzenie, czy nigdzie nie pojawiają się zatory. W badaniu angio tk chodzi o to, żeby zakwalifikować pacjenta do chirurgicznego leczenia.

Przebieg badania

Urządzenia nie można użyć do badania kobiet w ciąży. Istnieje mała szansa, że promieniowanie może uszkodzić płód, dlatego lepiej dmuchać na zimne. Istnieje jednak wyjątkowa okoliczność, która mówi o tym, że jeżeli będzie sytuacja zagrożenia życia, to wtedy można wykorzystać promieniowanie. Chwilę przed badaniem lekarz powinien sprawdzić jeszcze poziom kreatyniny we krwi. Jeżeli stężenie będzie nieprawidłowe, to niestety nie można podać kontrastu. Lekarza prowadzącego trzeba też poinformować o przebytych i aktualnych chorobach. Badania nie można przeprowadzić też u osoby, która ma uczulenie na jod. Chwilę przed naświetleniem podaje się pacjentowi środek kontrastowy. Pacjenta należy położyć na stole ruchomym i poprosić o pozostanie w bezruchu. Każdy najmniejszy ruch może powodować zakłócenia, dlatego lepiej ich unikać. Czas badania jest różny, ale z reguły nie trwa dłużej niż 40 minut. Jeżeli chodzi o prywatne badanie tomografią komputerową naczyń krwionośnych to koszt wynosi od 350 – 650 zł. Na cenę finalną mają wpływ: miejsce wykonywania zabiegu oraz obszar ciała. Lepiej wybierać sprawdzone gabinety i specjalistów.