Skip to content Skip to footer

Tereny przemysłowe na Śląsku

Po wykorzystaniu potencjału działek inwestycyjnych w Polsce centralnej, z powrotem powrócono na Śląsk. Zarówno deweloperzy jak i inwestorzy polscy i zagraniczni dojrzeli ogromny potencjał w tym rejonie. Ogromna śląska aglomeracja, zamieszkiwana przez blisko 2,5 mln osób stała się doskonałym miejscem do inwestycji i to do inwestycji przemysłowych.

Dlaczego tereny inwestycyjne na Śląsku?

Tereny inwestycyjne na Śląsku wciąż są pozyskiwane. Jest ich coraz więcej dzięki rewitalizacji terenów po górniczych. Jest tam wciąż doskonała infrastruktura i doskonałe skomunikowanie z głównymi miastami Śląska oraz z całą Polską. W tym rejonie jest wiele nowoczesnych dróg i autostrad, oraz wiele węzłów komunikacyjnych. Śląsk to wciąż teren, na którym z łatwością można znaleźć kadrę pracowniczą, to ogromna aglomeracja z ogromnym potencjałem. Wszystko to sprawia, że śląskie tereny inwestycyjne są bardzo popularne a cena ich wciąż rośnie.

Co buduje się na Śląsku?

Obok dzielnic mieszkaniowych w regionie Śląska buduje się magazyny, przedsiębiorstwa, tworzone są tam firmy logistyczne, biurowce oraz fabryki.Popularność terenów inwestycyjnych poparta jest tam rozwojem infrastruktury, dużą liczbą mieszkańców Śląska oraz doskonałym rozwojem dróg krajowych i międzynarodowych. Wszystko to sprawia, że Śląsk pomału rośnie w siłę i staje się ogromnie rozwiniętym regionem inwestycyjnym i przemysłowym. Dodatkowo w Katowicach utworzona została specjalna Ekonomiczna Strefa a wciąż rozwijające się lotnisko w Pyrzowicach jest bonusem, który wpływa na podwyższenie klasy rozwoju terenu.

Gdzie zlokalizowane są tereny inwestycyjne Śląska?

Śląskie tereny inwestycyjne mają doskonałe lokalizacje. Znajdują się one co prawda na obrzeżach wielkich miast, ale doskonałe skomunikowanie z danymi aglomeracjami jest dla nich wielkim plusem. Najbardziej popularne tereny inwestycyjne położone są w pobliżu:

Katowic, Siemianowic Śląskich, Gliwic, Zabrza czy Rudy Śląskiej.

Większość z tych terenów ma uregulowaną sprawę własności, leży w pobliżu najważniejszych dróg oraz ma przygotowaną już do inwestycji infrastrukturę.Tereny inwestycyjne Śląska to inwestycje ogólnie pożądane przez inwestorów i deweloperów. Bez wielkiego wysiłku można stworzyć na nich ciekawe inwestycje, które następnie będą doskonale prosperowały i działały.

Śląsk to wciąż rozwijający się region a terenów inwestycyjnych nie zabraknie tam przez długi czas.