Skip to content Skip to footer

Doradztwo OBIKŚ

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. https://obiks.pl/ to nie tylko akredytowane laboratorium – to także miejsce zatrudnienia ogromnej ilości specjalistów, którzy z powodzeniem przekazują wartościową wiedzę kierowaną głównie do przedsiębiorstw.

Wykonywana dokumentacja

Każde przedsiębiorstwo chcące korzystać z zasobów środowiska naturalnego musi otrzymać stosowne pozwolenia, które umożliwią mu działanie zgodnie z prawem. Otrzymanie wszelkiego rodzaju zgód tego typu wiąże się z wypełnianiem formularzy i kompletowaniem dokumentacji w dosyć sporej ilości – warto przekazać to zadanie osobom z doświadczeniem, które w szybki sposób zdobędą potrzebne pozwolenia.

W zakres usług oferowanych przez https://obiks.pl/ wchodzi przygotowanie dokumentacji odnośnie:
– wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz pozwoleń na wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska, składowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziem.
– opłat za powyżej wymienione czynności oraz za pobór wód, wydobywanie kopalin
– obowiązkowych pomiarów i badań środowiska
– audytów środowiskowych
– gospodarki odpadami
– outsourcing’u środowiskowego

Pomoc dla projektantów i inżynierów

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska oferuje również szeroką pomoc dla inżynierów, projektantów i geologów między innymi w zakresie inwentaryzacji środowiska oraz raportu oddziaływania na środowisko.

W procesie powstawania nowej inwestycji ważne jest, aby plan został rozpisany etapowo, dzięki czemu łatwiej będzie skontrolować poszczególne etapy jej powstawania. Łatwiej też będzie zebrać odpowiednią dokumentację potrzebną do otrzymania potrzebnych zezwoleń. Posiadając już teren przyszłego przedsięwzięcia trzeba zastanowić się, jak go przekształcić, aby jednocześnie wydobyć z niego największy możliwy potencjał oraz zachować maksimum roślinności dla ochrony środowiska.

Podstawą do usunięcia jakichkolwiek drzew i krzewów w celu odpowiedniego zagospodarowania terenu jest operat dendrologiczny, który wspomaga, czy raczej umożliwia rozpoczęcie procesu tworzenia nowej inwestycji. OBIKŚ bierze na siebie:
– inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów
– sporządzenie operatów dendrologicznych
– sporządzenie kompleksowej informacji dotyczącej zaleceń w zakresie ochron pozostałej na terenie inwestycji zieleni z zachowaniem założeń parków zabytkowych lub pomników przyrody.
– inwentaryzacja dendrologiczna pod kątem ochrony rzadko występującej roślinności.