Skip to content Skip to footer

Co warto wiedzieć o inwentaryzacji środków trwałych?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że praktycznie wszystkie podmioty, które prowadzą pełne księgi rachunkowe będą podlegały określonym zapisom ustawy o rachunkowości. Godny uwagi jest również fakt, że w trzecim rozdziale jest bardzo szczegółowo opisana inwentaryzacja środków trwałych.

Inwentaryzacja środków trwałych – terminy

Warto mieć świadomość, że omawiana inwentaryzacja środków trwałych jest w zdecydowanej większości przypadków przeprowadzana w ostatnim dniu danego roku obrotowego. Należy jednak wiedzieć, że wspomniany termin nie jest jednak sztywny. Ustawa dopuszcza bowiem także wybranie innej daty. Umożliwia by jej początek miał miejsce nie wcześniej niż trzy miesiące przez zakończeniem się danego roku obrotowego. Z kole koniec nie może być później niż do 15 dnia kolejnego roku.

W przypadku, gdy rok obrotowy będzie równy kalendarzowemu, wtedy będzie to okres od 1 października do 15 stycznia. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ustawa dopuszcza także inne ułatwienia dla przedsiębiorców. W niektórych sytuacjach możliwe jest dokonywanie omawianej inwentaryzacji raz na cztery lata.

Sposoby inwentaryzacji środków trwałych

Obecnie wyróżniamy trzy sposoby inwentaryzacji środków trwałych. Zdecydowanie najczęściej stosowany jest spis z natury. Wykorzystywany jest bowiem do składników policzalnych, mierzalnych. Warto wiedzieć, że polega ich bardzo dokładnemu podliczeniu.

Drugą metodą jest potwierdzenie sald. W najprostszym możliwym ujęciu będzie polegało na dwustronnym potwierdzeniu stanów księgowych pasywów, a także aktywów między poszczególnymi wierzycielami, kontrahentami czy dłużnikami. Godny uwagi jest fakt, że wspomniana metoda jest stosowana tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy środki własne przedsiębiorstwa znajdują się u innych firm. Wyróżniamy jeszcze weryfikację stanu ewidencji. Sposób ten jest jednak stosowany tylko w przypadku środków trwałych, do których, do których przedsiębiorstwo będzie miało utrudniony dostęp.

Kto powinien wykonywać inwentaryzację środków trwałych?

Rekomendowane jest, by inwentaryzacja środków trwałych była wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby doświadczone. Przedsiębiorstwo nie może sobie bowiem pozwolić na jakąkolwiek pomyłkę.

Nie jest także zalecane, by tylko jednak osoba w firmie potrafiła wykonać inwentaryzację środków trwałych. Świetnym rozwiązaniem jest doprowadzenie do sytuacji, aby wspomniana wcześniej najbardziej doświadczona osoba w firmie w tej kwestii uczyła robić inwentaryzację pozostałych pracowników.