Skip to content Skip to footer

Kancelaria notarialna a spadkobranie: jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe to skomplikowany proces prawny, który ma na celu uregulowanie spraw związanych z przekazaniem majątku zmarłego do jego spadkobierców. W wielu przypadkach udział kancelarii notarialnej jest nie tylko pomocny, ale też konieczny. Jak więc prawidłowo przeprowadzić postępowanie spadkowe z udziałem notariusza?

**1. Pierwsze kroki po śmierci spadkodawcy**

Po śmierci bliskiej osoby warto skontaktować się z kancelarią notarialną. Notariusz pomoże ustalić, czy zmarły pozostawił testament. Jeśli tak, to będzie on podstawą do dalszych działań. W przypadku jego braku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia ustawowego.

**2. Zebranie dokumentów**

Do przeprowadzenia postępowania spadkowego niezbędne są różne dokumenty, takie jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, a w przypadku testamentu – jego oryginał. Notariusz wskaże, które dokumenty są niezbędne w danym przypadku.

**3. Akt poświadczenia dziedziczenia**

W wielu przypadkach spadkobiercy potrzebują aktu poświadczenia dziedziczenia, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym ich prawa do spadku. Notariusz, po analizie zgromadzonych dokumentów i okoliczności, sporządza ten akt, który jest niezbędny m.in. do przepisania nieruchomości czy kont bankowych na spadkobierców.

**4. Podział spadku**

Jeśli jest wielu spadkobierców, a majątek zmarłego nie jest podzielony, często dochodzi do podziału spadku. Notariusz może sporządzić umowę o podziale spadku, w której szczegółowo opisane zostaną prawa i obowiązki każdego ze spadkobierców.

**5. Testament**

Jeśli zmarły pozostawił testament, notariusz weryfikuje jego autentyczność i czy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. Testament może być sporządzony przed notariuszem, co gwarantuje jego prawidłowość, ale istnieją także inne formy testamentów, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji.

**6. Opłaty notarialne**

Za czynności notarialne w zakresie postępowania spadkowego pobierane są opłaty. Ich wysokość zależy od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności (np. wartości nieruchomości). Warto wcześniej dowiedzieć się o przewidywanych kosztach.

**Podsumowanie**

Postępowanie spadkowe to nie tylko formalności prawne, ale też wiele emocji związanych ze stratą bliskiej osoby. Dlatego tak ważne jest wsparcie profesjonalisty, jakim jest notariusz. Dzięki wsparciu kancelarii notarialnej wiele spraw można załatwić sprawniej i z pewnością, że zostały one przeprowadzone zgodnie z prawem.